park-1.jpg

Sve trebinjske javne zelene površine trebalo bi da budu pokrivene sistemom za navodnjavanje, a za početak je revitalizovan sistem na lijevoj obali rijeke Trebišnjice, koji je bio napravljen još osamdesetih godina prošlog vijeka, ali nikada nije bio u upotrebi.

"U međuvremenu, kako se nije koristio i voda kroz njega nije proticala, bio je oštećen i isprekidan raznim komunalnim radovima koji su se izvodili kroz trasu kojom sistem ide, pa smo zaista imali dosta problema da nađemo oštećenja i saniramo ih. Uspjeli smo da ga jednim dijelom stavimo u funkciju, ali treba da nastavimo dalje, ako hoćemo da i u periodu godine kad su ogromne vrućine imamo što više očuvanih zelenih površina", kaže Spasoje Radović, načelnik Odjeljenja za komunalno-inspekcijske poslove grada Trebinja.

Napominjući da će biti zasađeni novi gradski drvoredi, te popunjeni i sanirani postojeći, on kaže da je plan već sačinjen i vrlo brzo će raspisati nabavke za nove sadnice.

Kaže da u odjeljenju najviše zamjerki primaju na način održavanja javnih površina u prigradskim naseljima, pa su sa Komunalnim preduzećem sačinili plan kako da pojačaju radove da se ta naselja što češće održavaju.

"Problem je što nakon kišnih perioda godine, kada je vrlo teško izaći na teren i kositi, nastupe sunčani intervali kada rastinje počne da velikom brzinom buja, pa je nemoguće u kratkom vremenu na području cijelog grada sve odjednom sanirati, zbog čega sarađujemo sa JU 'Ekologija i bezbjednost', dobrovoljnim vatrogasnim društvima, civilnom zaštitom HET-a, pa to zajedničkim snagama ipak uspijevamo postići, ali kao što sam već ranije rekao, mislim da možemo i trebamo još bolje", dodaje Radović.

On je podsjetio da su prošle godine sanirali fasade na području grada tako su neke prekrečili, a neke pjeskarili, i ti poslovi će se ponavljati jer se pojavljuju novi grafiti koji su često neestetski i neprimjerenog sadržaja, pa u ovom odjeljenju apeluju da se to ne čini i da je to krivično djelo uništavanje tuđe imovine.

"Puno je poslova koje obavljamo, a da to niko i ne primijeti, u smislu da sve komunalne usluge funkcionišu - čistoća, održavanje zelenih površina, rasvjeta, oborinska odvodnja, krpljenje i nasipanje puteva, održavanje ostale infrastrukture i bez njih bi funkcionisanje grada bilo praktično nemoguće", dodaje na kraju Radović, napominjući da ne ide sve uvijek lako i željenom dinamikom.

U čišćenju grada i održavanju zelenih površina im nerijetko pomažu i druga preduzeća i javne ustanove, ali i sami građani Trebinja, gdje Gradska uprava tokom godine organizuje dvije akcije čišćenja grada u kojima učestvuje po 1.000 volontera, što Radović, zajedno sa radnicima Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost" i vatrogasnim društvima, ističe za svaku pohvalu.