Šarenim kolačićima koje su sami napravili, različtim bojama čarapa i šarenim lakom na noktima članovi Udruženja djece sa posebnim potrebama“ Sunce nam je zajedničko“ danas su obilježili Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom.


Od preko stotinu članova ovog Udruženja, 14 djece i omladine je sa Dunovim sindromom, od kojih skoro polovina svakodnevno učestvuje u radu Udruženja, a ostali dolaze na okupacine i druge terapije.


Izvršni direktor Udruženja „Sunce nam je zajedničko“ Vesna Miljanović kaže da su to jako dobre osobe, djeca koja lako uče, pa je s njima jednostavno i lijepo raditi.

„Život osoba sa Daunovim sindromom u ovakvoj zajednici je mnogo lakši nego da ostanu kod kuće“. ističe ona.


Miljanović navodi da ovo Udruženje uskoro mora da seli iz prostorija u kojima je sada, ali da su dobili obećanja gradske uprave da će im pomoći, a imaju najavu i od predsjednika RS da će se organizovati humanitarna akcija za izgradnju Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama u Trebinju.


Svjetski dan Daunovog sindroma ustanovljen je 2006.godine, a 21. mart simbolično je izabran za taj dan jer je u osnovi te bolesti prisutnost 3 hromozoma umesto 2 hromozoma, na 21 hromozomskom paru.


Izvor Radio Trebinje