Ilija Tamnidžija, izvršni direktor Direkcije za proizvodnju i tehničke poslove u HET-u je istakao da će završetkom HE Dabar i HE Bileća bilans HET-a biti uvećan za preko 50%. Za herceg TV je govorio o projektima koji su planirani za naredni period, te istakao da je prije nekoliko dana dobijena koncesija za HE Bileća.