Ugostitelji u Trebinju za organizovanje muzičkog programa u svom objektu ili na otovrenom, moraju da plate komunalnu taksu Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove.
U nadležnom odjeljenju ističu da se uredba, koja je postojala i ranije, tokom prethodnih godina slabo poštovana i da će nastojati da u ovu oblast uvedu više reda.
S druge strane, ugostitelji kažu da nije problem u iznosu naknada, već u tome da ona ne može biti ista za muziku “uživo” u objektima i za organizaciju velikih koncerata na otvorenom.
Ugostitelji koji organizuju svirke u kafiću, restoranu, moraće da plate 20 KM, dok će za muziku na otvorenom, izdvajati po 50 KM. Tvrde da nije problem u plaćanju i taksi, već što se isto tretira svirka u bašti nekog objekta i veliki koncerti na otvorenom.
– Trebalo bi da se napravi razlika između muzičkih događaja koji se naplaćuju – muzike uživo u lokalima i velikih koncerata. U prvom slučaju ugostitelj zarađuje od pića, a veliki koncert je zarada od muzike isključivo, to su gosti sa strane koji sviraju za veće ili velike cifre – kaže Marko Aleksić, ugostitelj.


U nadležnom odjeljenju razmišljaju o dopunjavaju uredbe u dijelu koji se odnosi na velike koncerte, da bi takve muzičke događaje razdvojili od manjih svirki “uživo”. Nije cilj, tvrde, samo ostavrivanje prihoda po ovom osnovu, već uvođenje reda i bolja kontrola. U prethodnoj godini od planiranih 3000 KM naknada za muziku “uživo”, ostvarena je tek polovina iznosa.
– Nije samo cilj prihod, već želimo da znamo i gdje se dešavaju ti sadržaji, da bi inspekcije mogle da kontrolišu, jer tokom ljeta imamo primjedbe na buku. Oni koji trebaju da plate nisu najzadovoljniji, ali ta cijena nije pretjerano visoka – kaže Stevan Bekan, pomoćnik načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove grada Trebinje.
Taksu moraju da plate i vlasnici svadbenih salona za muziku koja se organizuje povodom svadbenih ili drugih veselja. Ako ugostitelj ne poštuje ovu uredbu, propisane su kazne. U Komunlanoj policiji ističu da je kazna za takve slučajeve obustavljanje muzičkog programa i da će ažurno kontrolisati ugostiteljske objekte.


RTRS