Grad Trebinje dobio je 16 kontejnera za razvrstavanje otpada, što će značajno doprinijeti da se riješi problem odlaganja smeća u gradu.Kontejneri će biti postavljeni kod svih osnovnih i Centra srednjih škola, te najfrekventnijih parkinga, a uporedo sa postavljanjem zelenih ostrva biće organizovana i edukacija školaraca o značaju ispravnog odlaganja otpada.
Kod škola će biti postavljeni samo kontejneri za papir i plastiku, a na parkinzima i za staklo i metal.
Momčilo Antonić iz firme "Euro beta" iz Banjaluke, koja je i donirala kontejnere, kaže da je primarni cilj da se krene od osnovnih škola jer najmlađi najbolje shvataju i usvajaju značaj odvajanja ambalažnog otpada.
Načelnik Odjeljena za prostorno uređenje u Gradskoj upravi Trebinja Marko Rikalo zahvalio je kompaniji za donaciju kontejnera i reciklažnih ostrva, ističući da je opredjeljenje grada Trebinja da riješi problem odlaganja čvrstog otpada.
On je naveo da je veliki broj kontejnera za odlaganje otpada, ali da su loše raspoređeni ili ih nedostaje na određenim lokacijama.
"Grad Trebinje je zbog toga odlučio da djeluje na dva polja. Jedan dio je edukacija najmlađih da bi se vremenom poboljšala građanska svijest o očuvanju prirode. Drugi pravac je da će se u postupku dobijanja građevinske dozvole, osim saglasnosti postojećih javnih preduzeća, tražiti i saglasnost komunalnog preduzeća", rekao je Rikalo.
On je istakao da će svaki investitor u postupku gradnje morati na svojoj parceli da obezbijedi mjesto za kontejnere, čime će biti riješeni problemi nastali izgradnjom velikih stambenih blokova u centru grada, gdje ne postoje obezbijeđena mjesta za kontejnere.
"Oni koji su postavljeni su nedovoljni, uvijek su prepunjeni i ostavljaju lošu sliku o gradu", napomenuo je Rikalo.

Direktor Komunalnog preduzeća u Trebinju Nedjeljko Lambeta kaže da je trenutno u gradu postavljeno 697 kontejnera, ističući da je teško mijenjati navike građana koji odlažu otpad na mjesta koja nisu za to predviđena.
On je ukazao na značaj reciklaže i selekcije otpada, napominjući da će se u narednom periodu otvoriti reciklažni centar na području grada Trebinja.
Lambeta je najavio izmještanje deponije građevinskog otpada na drugi lokalitet.
SRNA