Iz Komunalne policije Trebinje obavještavaju sve političke partije koje djeluju na području grada Trebinja da svoje predizborne reklamne plakate i panoe, u toku predstojeće predizborne kampanje, mogu isticati isključivo na mjestima predviđenim za tu namjenu ili na mjestima koje je naknadno odobrio nadležni organ Grada Trebinja.
Komunalna policija će u narednom periodu, dok traje predizborna kampanja, posebnu pažnju posvetiti ovoj oblasti i primjeljivati zakonska ovlaštenja prema partijama koje se ne budu pridržavale propisa kada je u pitanju plakatiranje.
Izvor: Grad Trebinje