Catovica krak1.jpg

U toku su završni radovi na uređenju Ćatovića kraka u trebinjskom naselju Rastoci.

Ovim projektom koji realizuju Hidroelektrane na Trebišnjici rješava se plavljenja ovog dijela grada, a u sklopu radova izgrađeno je šetalište sa rasvjetom u dužini od 1.100 metara, kao i zid duž korita rijeke Trebišnjice kako bi se obezbijedio put.

Sanacijom Ćatović kraka dobija se i atraktivni prostor koji će se novim urbanističkim, a kasnije i prostorno-regulacionim planom urediti.

U toku je i asflatiranje ulice u naselju Rastoci duž koje je urađena oborinska i kanalizaciona mreža, kao i trotoar .

Preduzeće Hidreoelktrane na Trebišnjici za ovaj kompletan projekat izdvojile su oko 2 400 000 maraka.

Catovica krak.jpg

Catovica krak2.jpg