U blizini gradilišta stambeno-poslovnog kompleksa "Centar", centr grada - Sokolska ulica, pronađena je tromblonska mina, koju su uklonili pripadnici "A" tima Republičke uprave Civilne zaštite u saradnji sa radnicima JU "Ekologije i bezbjednosti".
Do uklanjanja je došlo nakon prijave pripadnika policije.