FB750F2B-D736-4D07-BE13-6C1F0907D2E0.jpeg
Trebinjska filijala Fonda PiO najbolja je u Republici Srpskoj, potvrđeno je iz Fonda PiO Republike Srpske.

Za postignute rezultate u protekloj godini kao i primjeni Politike integrisanog sistema menadžmenta Filijali Fonda PiO Trebinje i Koviljki Vučić, rukovodiocu Filijale dodijeljena je Plaketa.