General Ratko Mladić - Foto: REUTERS
Iznošenjem argumenata Tužilaštva danas će pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove biti nastavljena rasprave o žalbama na prvostepenu presudu nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću.

Tužilaštvo će na današnjem ročištu pokušati da potkrijepi žalbu koju je podnijelo na presudu jer je po jednoj tački optužnice Mladić oslobođen za navodni genocid u šest opština u BiH.

Advokati odbrane su juče, prvog dana rasprave o žalbama, zatražili od petočlanog žalbenog vijeća da presudu Mladiću na doživotni zatvor preinači u oslobađajuću.

Mladićev branilac Dragan Ivetić i pravni savjetnik Peta-Luis Bagot su tokom tročasovne rasprave obrazlagali žalbene argumente, tvrdeći da je pretresno vijeće Haškog tribunala, koji je naslijedio Mehanizam za krivične sudove, pogriješilo kada je njihovog branjenika proglasilo krivim.

- Dobar dio toga na čemu se temelji "udruženi zločinački poduhvat" dogodio se prije nego što je Mladić imenovan za vrhovnog komandanta Vojske Republike Srpske 1992. godine - rekao je Ivetić.

On je naglasio da zločini koji su se odigrali prije nego što su Mladić i njegova vojska formirani ne mogu biti pripisani njima na osnovu izvedenih dokaza u drugim postupcima.

- Vijeće je pogriješilo što je pripisalo njima ove zločine i utvrdilo da je Mladić kriv - rekao je Ivetić i istakao da postoje neposredni dokazi da Mladić nije dijelio zločinačku namjeru koja bi bila u skladu sa sveobuhvatnim zločinačkim poduhvatom.

On je osporio Mladićevu vezu sa drugim pripadnicima udruženog zločinačkog poduhvata i njegovo učešće u njemu.

Pozivajući se na praksu Tribunala u drugim slučajevima, Ivetić je istakao da je prvostepeno vijeće moralo da ustanovi da li je Mladić dijelio zajednički cilj sa ostalima iz udruženog zločinačkog poduhvata.

- Mi tvrdimo da u presudi nije na odgovarajući način utvrđeno, niti obrazloženo kojim konkretnim postupcima je Mladić doprinio udruženom zločinačkom poduhvatu u relevantnom vremenskom periodu, dok je bio komandant - naglasio je advokat.

On je posebno ukazao na to da postoje dokazi da su Mladić i njegovi potčinjeni sve vrijeme radili na iskorjenjivanju srpskih paravojnih formacija, kao i da nije imao zajednički cilj sa njima.

- Sudsko vijeće je ignorisalo dokaze o tome, pa je izvelo pristrasan i pogrešan zaključak, te je opisalo nepostojeće veze, tvrdeći da je postojao zajednički cilj - naveo je Ivetić.

On je kao primjer Mladićeve borbe protiv djelovanja paravojnih jedinica naveo to da je jedna elitna jedinica koju je lično komandant Mladić angažovao poslata na Ilidžu da se obračuna i uhapsi pripadnike paravojne jedinice koja je u tom području djelovala.

Ivetić je konstatovao da je pretresno vijeće pogriješilo i što je povezivalo Mladića sa djelovanjem političara, umjesto da vidi jasnu razdvojenost između vojnih i političkih ciljeva.

Pravni savjetnik u Mladićevom pravnom timu Peta-Luis Bagot prethodno je osporavala konkretne dokaze i svjedočenja na osnovu kojih je on proglašen krivim.

Po drugih devet tačaka optužnice Mladić je proglašen krivim i osuđen je na jedinstvenu, najtežu kaznu - doživotnog zatvora.

General Mladić je juče u sudnici prisustvovao raspravi.

Njegov glavni branilac Branko Lukić prethodno je otkazao svoje učešće, kao i pravni savjetnik Boris Zorko, jer se ne slažu sa načinom na koji Mehanizam želi da sprovede ovu raspravu, praktično po svaku cijenu, u vrijeme pandemije virusa korona i lošeg zdravstvenog stanja njihovog klijenta.

Današnje ročište biće održano od 9.30 do 12.15, te od 13.15 do 15.55.