U BiH planirano zapošljavanje više od 40.000 građana

Zapošljavanje više od 40.000 ljudi sa evidencija zavoda i službi za zapošljavanje u BiH planirano je u ovoj godini.

Tako je bar navedeno u Nacrtu plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2021. godinu.

Taj dokument, koji je u fazi konsultacija, izradila je Agencija je za rad i zapošljavanje BiH, u saradnji sa entitetskim i brčanskim zavodima za zapošljavanje, a u njemu je navedeno da je u Srpskoj planirano da sa biroa bude povučeno 30.000 građana, dok je cilj u FBiH zaposliti 11.500 osoba.

Kako se ističe, u fokusu će biti dvije aktivnosti. Jedna od njih je razvoj aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa trenutnim finansijskim mogućnostima i potrebama tržišta rada.

Dodaje se da je cilj sprovođenja programa u FBiH zaposliti 11.500 osoba sa evidencije nezaposlenih sa posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću radi jačanja njihove konkurentnosti i brže integracije na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti te stvaranja uslova za sticanje prvog radnog iskustva.

Kada je u pitanju Srpska, kako se u ovom dokumentu navodi, a imajući u vidu ostvareni trend zapošljavanja lica sa evidencije u 2020. godini i mjere aktivne politike zapošljavanja, planirano je da se u 2021. godini zaposli 30.000 nezaposlenih sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Kada je u pitanju Brčko, ističe se Program zapošljavanja lica iz kategorije osoba koje se teže zapošljavaju.

"Predviđeno je da se ovim programom obuhvati oko 130 osoba iz ciljnih grupa sa evidencije nezaposlenih, a planirano je izdvajanje od milion KM", piše u dokumentu.

Međutim, predstavnici poslovne zajednice, ali i sindikalci, ocjenjuju da su u pitanju preoptimistična očekivanja.

"Kako smo odgovorili svakom pitanju tokom pandemije, poput nabavke vakcina, tako su i ove stvari koji se odnose na otvaranje tolikog broja radnih mjesta u domenu naučne fantastike. Već smo naučili da sve što dolazi od nadležnih institucija treba tri do sedam puta dobro ispitati, da bismo se onda uvjerili da je to kreirano da bi se napravila lažna slika o nekakvom napretku", kaže za "Nezavisne novine" Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.

I Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske, ističe da su brojke o najavama novih zapošljavanja preoptimistične.

"Iako bilježimo pozitivna kretanja kada je u pitanju privreda, teško možemo očekivati da će se baš toliki broj radnika zaposliti u toku ove godine", rekao je Blagojević za "Nezavisne novine".

Inače, u spomenutom dokumentu postoji i priznanje da će planirane aktivnosti zavoda i službi zapošljavanja u BiH u ovoj godini najvećim dijelom biti uslovljene situacijom uzrokovanom pandemijom. Dodaje se da će naredni period sigurno obilježiti snažna borba za stabilizaciju ekonomskih prilika, posebno na tržištu rada.

"Tržište rada u BiH se već dugo suočava sa velikim izazovima, zaposlenost je niska, a nezaposlenost je još veoma visoka. BiH je posljednjih godina bilježila pozitivne promjene na tržištu rada, što je dovelo do blagog oporavka ekonomije i smanjenja broja nezaposlenih, ali je primjetan i povećan odlazak radne snage u inostranstvo", ističe se u ovom dokumentu.

Kako se dodaje, period oporavka prekinula je pandemija kovida-19, koja ima negativne posljedice po ekonomiju, uključujući i rast nezaposlenosti i smanjenje broja zaposlenih lica.

"Uvođenje vanrednog stanja i stanja nepogode u martu 2020. godine usljed pandemije kovida-19 imalo je negativan uticaj na ekonomski učinak i uzrokovalo pad ekonomskih aktivnosti. Zabilježen je negativan trend kretanja na tržištu rada, tako da u 2020. godini bilježimo blagi pad zaposlenosti i rast broja nezaposlenih lica", naglašava se u Nacrtu plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2021. godinu.