Prema svim raspoloživim podacima Granične policije BiH i drugih relevantnih sigurnosnih agencija u Evropi, jasno je da naša emlja nije izložena masovnom migracijskom pritisku, ali je u odnosnu na prethodni period u 2017. godini izuzetno pojačan broj ilegalnih pokušaja prelaska granice, a najviše takvih slučajeva veže se za državljane Afganistana, Pakistana i Kosova.


Aktuelna situacija u Srbiji i Makedoniji, gdje već duže vrijeme boravi veliki broj migranata "zaglavljen" na balkanskoj migracijskoj ruti, ukazuje na moguće aktivnosti migranata, među kojima je i pronalazak alternativnih ruta kretanja prema zemljama EU koje mogu uključivati i tranzit preko teritorije BiH.
Slučajevi evidentirani u 2017. ukazuju na to da migranti iz zemalja visokog migracionog rizika, u pojedinačnim slučajevima i manjim grupama, nastoje koristiti teritoriju BiH kao tranzitno područje na putu prema zemljama EU.
Tako je od početka godine najveći broj osoba iz Afganistana koje su ilegalno pokušal ući u BiH i to njih 77. Na drugom mjestu su državljani Pakistana i to njih 65, zatim 43 Kosovara, 40 Sirijaca, 37 Alžiraca, 33 državljanina Turske i drugi. Ukupno je u 2017. u BiH bilo 368 pokušaja ilegalnog prelaska granice, a osim nabrojanih zemalja Granična policija BiH privodila je državljane Albanije, Iraka, Irana, Indije, Šri Lanke, Palestine, Bangladeša, Armenije, Maroka, Libije, Kube, Kolumbije, Makedonije, Kine, Češke i jednu osobu bez državljanstva.
Najveći broj ilegalnih prelazaka državne granice zabilježen je izvan graničnih prijelaza u zoni odgovornosti jedinica Trebinje, Višegrad, Bijeljina i Izačić. Nerijetko ilegalne migrante nadležne službe u BiH pronalaze skrivene u kamionima, zatim kako bježe šumskim putevima u nadi da će se prebaciti na sljedeće odredište. Samo za 25 dana u septembru ove godine evidentirano je 79 državljana iz zemalja visokog migracijskog rizika u ilegalnom prelasku ili pokušaju prelaska državne granice.
Također, kontinuirano se evidentiraju slučajevi državljana Turske koji zloupotrebljavaju bezvizni režim s BiH nastojeći nakon legalnog ulaska u našu zemlju ilegalno nastaviti putovanje ka zemljama Zapadne Evrope.
Tokom mjeseca augusta 2017. godine GPBiH je nadležnim tužilaštvima podnijela dva službena izvještaja zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo krijumčarenja ljudi. U 2017. godini otkriveno je više slučajeva krijumčarenja ljudi, a uspješni pokazatelji su i nedavno realizirane međunarodne akcije "Bosfor" i "Dardaneli".
Zbog registriranja većeg broja slučajeva korištenja tovarnog prostora teretnih motornih vozila za krijumčarenje migranata, Granična policija BiH uvela je privremenu mjeru pojačane kontrole i obaveznog pregleda svih teretnih motornih vozila koja u BiH ulaze iz Srbije i Crne Gore.
Klix.ba