vodovodna mreza.jpeg

U selu Baljci kod Bileće u toku su radovi na izgradnji vodovodne mreže za oko 100 domaćinstava.

-Trenutno se radi na primarnom cjevovodu nakon čega će se pristupiti izgradnji sekundarne mreže. Da bi smanjili troškove veći dio radova preuzeli su mještani. Do sada je uloženo oko 940.000 KM, a novac su obezbijedile vlade Republike Srpske i Srbije, kaže Veselin Vujović, načelnik opštine.


Trenutno se radi na polaganju i povezivanju cijevi, izlijevanju šahtova i iskopavanju kanala. Za završetak kompletnih radova potrebno je još oko 500.000 KM.


- Baljci su selo koje ima više od 400 stanovnika. Mladi ovdje ostaju, formiraju porodice, grade se nove kuće. Jedno je od rijetkih sela gdje radi Osnovna škola, dodaje Vujović.

Većina stanovnika živi od poljoprivrede i stočarstva, pa će vodovod doprinijeti poboljšanju uslova života i rada u ovom selu.