Portonovi: Otvoren najluksuzniji grad (foto:Portonovi) -
U Crnoj Gori su u bankama na kraju marta 62 građanina imala više od milion evra, a vlasnik najvećeg depozita od 23,6 miliona evra je stranac, saopšteno je iz crnogorske Centralne banke.

Broj milionera u Crnoj Gori isti je kao u martu prošle godine, a u odnosu na oktobar 2020. manji je za jedan, dok je depozit najbogatijeg dupliran.

Sa jednim do pet miliona evra raspolaže 59 milionera, Dva milionera na računima imaju pet do 10 miliona, dok samo jedan ima više od 10 miliona evra.

Većina milionera su stranci, oni su vlasnici 34 milionska računa, a 28 milionskih depozita pripada domaćim građanima.

Prema zakonu o bankama, imena vlasnika bankovnih računa se ne objavljuju, napominju iz Centralne banke.

Građani su na kraju marta u bankama imali 1,8 milijardi evra, a štednja je u prošloj godini povećana 70,4 miliona, od čega domaćim građanima pripada 1,29 milijardi, dok je na računima stranaca 509,6 miliona evra.

Najveći depozit fizičkog lica od 23,6 miliona evra na kraju marta bio je veći od najvećeg pojedinačnog depozita neke kompanije, koji je iznosio 22,1 milion, što ranije nije bio slučaj, već su firme prednjačile sa novcem ušteđenim u bankama.

Posljednjeg dana prvog kvartala depozit od milion evra i više u bankama u Crnoj Gori imalo je 246 firmi, od kojih je pet preduzeća raspolagalo sa novčanim sredstvima od 21,4 do 22,1 milion evra.

- Ukupan iznos depozita ovih pet kompanija iznosi 108,8 miliona evra. Ne raspolažemo zvaničnim podatkom o djelatnostima kojima se one bave - precizirali su iz Centralne banke Crne Gore.

Depozit veći od pet miliona evra ima 50 kompanija, a više od deset miliona njih 24.

Privrednici su na kraju marta u bankama ukupno deponovali 1,75 milijardi evra.