Institut-Igalo-s-mora-min.jpg

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija na Crnogorskom primorju, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 3. do 10. juna ove godine, pokazali su da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 13,2% lokacija dobrog, na 5,3% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokaliteta voda bila lošeg kvaliteta.

U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 22 lokacije, od čega je na njih 12 ona bila odličnog, na po 4 lokacije dobrog i zadovoljavajućeg kvaliteta, dok je na 2 lokacije voda bila lošeg kvaliteta za kupanje.

Loša voda za kupanje, kako saopštavaju iz JP Morsko dobro, utvrđena je na lokacijama “Igalo 01”, odnosno plaža ispod Titove vile i “Igalo 02” kod hotela Palmon Bay.

Na kupalištima u okviru ovih voda za kupanje istaknuta je crvena zastavica, kao simbol zabrane kupanja.

„Podaci o realizovanim ispitivanjima dostavljeni su i republičkom inspektoru za vode koji će u daljem postupanju preduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Institut za biologiju mora nastavlja uzimanje uzoraka morske vode sa ove lokacije, a o dobijenim rezultatima ćemo naknadno obavijestiti javnost“, saopštavaju iz JP Morsko dobro.