U četvrtak, 16. septembra zaposleni u pogonu HE „Trebinje 1“ i Sektoru za razvoj i istraživanje iz Službe za osmatranje i analizu ponašanja brana posjetili su objekte vezane za HE „Dabar“, koji su u izgradnji.

Obilazak je započeo posjetom Vodostanu u Dabarskom polju, a nastavljen posjetom gradilištu tunela Straževica – Zovi do i završen u Biogradu kod Nevesinja, gdje je u toku izlivanje prve ploče na ulaznoj građevini.

Radnici su,od strane inženjera koji vrše nadzor nad izgradnjom ovih objekata, upoznati sa stepenom izgradnje objekata i osnovnim hidroenergetskim karakteristikama ovog dijela sistema „Hidroelektrana na Trebišnjici“.

U mjestu Straževica – Zovi do, kolegama iz Trebinja, dobrodošlicu je poželio Miloš Ivanišević, dipl. inženjer građevinarstva i šef projekta.

„Na teritoriji opština Bileća i Nevesinje gradimo dovodni tunel, ulaznu građevinu i pristupne tunele za HE „Dabar“. Mi se trenutno nalazimo u mjestu Straževica – Zovi do, 19 kilometara od Nevesinja, gdje je pristupna tačka pristupnog tunela Straževica. Pristupni tunel Straževica, dug 700 metara, se u jednom trenutku ukršta sa dovodnim tunelom. Dovodni tunel koji je dug 12km i 125 metara kreće iz nevesinjskog sela Biograd, a završava na Vodostanu u Dabru. U mjestu Straževica – Zovi do se ta dva tunela ukrštaju. Trenutno imamo prokopano oko 11km dovodnog tunela. Iskop radimo na napadnom mjestu 2. Na napadnom mjestu 1 trenutno radimo radove na ulaznoj građevini. To je armirano-betonska sandučasta konstrukcija, praktično vodozahvat i zatvaračnica. Kroz dvadesetak dana, kada završimo ulaznu građevinu do određenog nivoa, krećemo sa radovima iskopa na napadnom mjestu 1 i paralelno će trajati iskop na napadnom mjestu 2. Na napadnim mjestima 3 i 4, dakle polovina rastojanja između mjesta gdje se sreću pristupni i dovodni tunel i kraja dovodnog tunela, na polovini, i lijevo i desno od polovine, radi se sekundarna obloga. Sekundarna obloga je armirano-betonska konstrukcija, praktično armirano-betonski plašt, 30 centimetara armiranog betona po cijelom obodu tunela duž cijele dužine tunela. Imamo u ovom trenutku izgrađeno oko 700 metara sekundarne obloge i radovi teku predviđenom dinamikom.“ – pojasnio je Ivanišević kolegama trenutno stanje na gradilištima HE „Dabar“, a zatim ih sa svojim saradnicima proveo po gradilištima.

Vodostan, tunel Straževica – Zovi do i ulazna građevina u Biogradu trenutno čine najznačajnije lokacije u izgradnji HE „Dabar“.