Sjednica Vlade Srpske (Foto: Vlada Srpske) -

U Prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2022. godinu na poziciji rashoda najznačajnija su povećanja za lična primanja zaposlenih, za šta je planirano 926,6 miliona KM, što je više za 61,9 miliona KM, odnosno 7,2 odsto u odnosu na rebalans ovogodišnjeg Budžeta.

Planirano povećanje predstavlja jednu od mjera Vlade Republike Srpske, koje doprinose privrednom rastu, te poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću nakon današnje sjednice Vlade.

U saopštenju se navodi da će biti povećana sredstva za isplatu penzija za 61,2 miliona KM, grant za podršku razvoja privredi i poboljšanju efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija biće povećan za osam miliona KM, izdvajanja za boračke kategorije povećano za 13,1 milion KM.

Transfer za Fond zdravstvenog osiguranja biće veći za 80 miliona, zbog planirane izmjene Zakona o doprinosima, Fondu dječije zaštite predviđeno je povećanje izdvajanja za sedam miliona KM, a javne investicije veće su za 41 milion KM i ukupno iznose 150 miliona KM.

Izdaci za otplatu dugova u 2022. godini planirani su u iznosu 454,6 miliona KM, što predstavlja umanjenje od 112,5 miliona KM, u odnosu na 2021. godinu.

Vlada je danas utvrdila Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu u iznosu od četiri milijarde i 24 miliona KM, što je više za osam miliona KM od rebalansa budžeta Republike Srpske za 2021. godinu.

Ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2022. godini iznose 3.303,8 miliona KM, što predstavlja povećanje od 36,2 miliona KM, odnosno 1,1 odsto u odnosu na 2021. godinu, navodi se u saopštenju.

Predviđeno je da poreski prihodi iznose 3.021,9 miliona KM i veći su za 196,7 miliona KM ili sedam odsto u odnosu na poreske prihode planirane rebalansom budžeta za 2021. godinu.

Prihodi od indirektnih poreza za 2022. godinu planirani su u iznosu od 1.506,8 miliona KM sa ino dugom od 253,8 milion KM, što predstavlja uvećanje od 97,6 miliona KM, odnosno 6,9 odsto u odnosu na sredstva planirana rebalansom za 2021. godinu.

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 177,3 miliona KM i veći su za oko 23 miliona KM od ovogodišnjeg rebalansa, odnosno 14,9 odsto.

Prihodi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u Prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2022. godinu iznose 1.069,8 miliona, što predstavlja uvećanje od 59,4 miliona KM ili 5,9 odsto u odnosu na rebalans.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu čiji je cilj da utvrdi prava i obaveze organa u izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu.