Novac - Foto: RTRS
Prosječna neto plata u Republici Srpskoj u 2020. godini bila je 956 KM, što je za 5,6 odsto više nego u 2019, kada je iznosila 906 KM, podaci su Zavoda za statistiku Republike Srpske.

Prosječna neto plata u decembru 2020. godine iznosila je 979 KM.

Prosječna penzija isplaćena u 2020. godine bila je 394 KM i veća je za 4,2 odsto nego u 2019. godini kada je iznosila 378 KM.

Nominalno povećanje penzija od 1. januara 2013. godine je 28,53 odsto, dok je efektivno povećanje neto penzija u periodu decembar 2012. godine januar 2021. godine 32,57 odsto, pa je tako penzija od 300 KM u decembru 2012. godine povećana na 397,71 KM u januaru 2021. godine.

Broj zaposlenih u 2020. godini iznosi 274.227 lica, dok je godinu ranije bio 272.366 lica. Ovaj broj bio je lani veći za 1.861 lice ili 0,7 odsto nego u 2019.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, u decembru 2020. godine broj nezaposlenih lica koja aktivno traže zaposlenje iznosio je 83.164, što je manje za 1.494 lica i u odnosu na mart 2020. godine, kada je broj nezaposlenih bio najmanji i iznosio je 84.658 lica.

Ujedno, najveći broj nezaposlenih u 2020. godini je bio u avgustu i iznosio je 89.760 lica, tako da je u odnosu na avgust broj nezaposlenih u decembru manji za 6.596 lica.

Broj lica brisanih sa evidencije Zavoda za zapošljavanje radi zaposlenja u 2020. godini je 29.090 lica, a za period mart-decembar 2020. godine je 24.809 lica.

Stanje ukupnog duga Republike Srpske na dan 30. septembra 2020. godine bilo je 5,848 milijardi KM ili 53,7 odsto bruto domaćeg proizvoda, dok je stanje javnog duga na isti dan 4,731 milijardi KM ili 43,4 odsto BDP-a.

Prema procjenama Republičkog zavoda za statistiku, BDP u prvom tromjesječju 2020. godine, u odnosu na isto tromjesječje 2019. godine, imao je pozitivnu stopu rasta od 1,4 odsto, u drugom tromjesečju zabilježen je pad od 6,8 odsto, dok je u trećem tromjesečju zabilježen pad od 3,4 odsto.

Prosječan pad realnog BDP-a za tri kvartala 2020. godine iznosi tri odsto.

Republika Srpska od drugog kvartala 2014. do drugog kvartala 2020. godine bilježi rast kvartalanog realnog BDP-a, odnosno 23 kvartala uzastopno zabilježen je realni rast BDP-a.

Posmatrajući po područjima klasifikacije djelatnosti i uvažavajući njihovo učešće u strukturi BDP‐a, najveći doprinos padu BDP‐a u trećem tromjesečju dala su područja u grupi industrija.

Slijede područja u grupi usluge, trgovina na veliko i trgovina na malo, opravka motornih vozila, motocikala, saobraćaj i skladištenje, djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo, dok su poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, te građevinarstvo ostvarile pozitivnu stopu rasta i dijelom neutralisale pad BDP‐a.

Zbog situacije izazvane virusom korona, nova procjena realnog rasta BDP-a u 2020. godini za Republiku Srpsku iznosi minus 3,5 odsto, dok je za 2021. godinu projektovan rast realnog BDP-a za 2,6 odsto.

Obim spoljnotrgovinske razmjene u 2020. godini bilježi smanjenje od 6,3 odsto u odnosu na 2019. godinu.