komunalci-trebinje.jpg

Radnici trebinjskog Komunalnog preduzeća rano jutro počeli su hemijsku zaštitu stabala platana i kestena na teritoriji grada.

komunalci-trebinje3.jpg

komunalci-trebinje4.jpg

Komunalno preduzeće u Trebinju, bez obzira ne vrijeme i uslove, radi punom parom. Radili su sve vrijeme i protekla dva mjeseca- odvozili otpad, čistili grad, uređivali... Sad je, prema njihovom planu, došao red i na hemijsku zaštitu stabala platana i kestena.

Nisu se medijski eksponirali niti samoreklamirali iako su imali mnogo razloga za to. Zato i jutros zaslužuju redove na našem portalu.

komunalci-trebinje2.jpg

komunalci-trebinje1.jpg