367BA43A-503D-4943-A577-00808B65891D.jpeg
Naselje Ivanica na jugu Hercegovine, sa samoj granici sa Hrvatskom, ima veliki broj luksuznih vila sa bazenom ali nemaju vodu.

Stanovnici Ivanice, stalni ili povremeni, već dugi niz godina snabdjevaju se vodom, tako što je dovlače cisternama iz Trebinja ili sakupljaju kišnicu, jer svaka kuća ima čatrnju za te namjene.

Sada mještani ivanice ali i okolnih sela napokon mogu da predahnu, jer su gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i načelnik Opštine Ravno Andrija Šimunović potpisali su 8. maja tekuće godine, sporazum o realizaciji međuentitetskog projekta „Izgradnja vodovodnog sistema Trebinje-Ivanica“.

704C87A8-3E49-4DD3-8910-297899728594.jpeg

Trebinje Danas pitalo je mještane koliko će im značiti ovaj projekat s obzirom da već godina čekaju da se ovaj problem riješi. U razgovoru su nam objasnili da su više puta uputili nadležnim institucijama zahtjev da se riješio ovaj problem, ali uzaludno, te da je ih skupo košta ne rješavanje istog.

,,Veliki su troškovi za plaćanje cisterni. Treba velika količina vode da su napuni bazen. Da bi ste napunili jedan bazen troškovi su zavisno od veličine izmedju 600 do 1000 KM’’, objasnila je vlasnica vile, koja joj služi za izdavanje tokom ljeta.

32A0787C-A570-42B9-BD0B-585B6288A372.jpeg

Mještani su se složili da je jako teško da u 21. vijeku nemaju regulisanu vodu. Cisterne ili sakupljanje kišnice u čatrnji jedino je rješenje. Dodali su da će im upravo iz tih razloga, izgradnja vodovodnog sistema biti od ogromne koristi i da će napokon imati normalni uslove za život.

Sporazumom o realizaciji međuentitetskog projekta „Izgradnja vodovodnog sistema Trebinje-Ivanica“ definisani su opšti uslovi za realizaciju projekta, te prava i obaveze koje će obje strane preuzeti prilikom realizacije. Kako je u dokumentu navedeno, strane su saglasne da radove u projektu finansiraju zajednički tako što će svako biti odgovoran za realizaciju dijela radova na svojoj teritoriji.

EC327F74-F01C-4C6F-A451-B8569426969C.jpeg

Grad Trebinje za ovaj projekat izdvojio je 800.000 KM, istakao je gradonačelnik Trebinja, Mirko Ćurić.

,,Do kraja godine planiramo da završimo naš dio posla. Nadam se da će tada biti u glavnim cjevovodima voda , koja će se transportovati iz Trebinja prema Ivanici. Opština Ravno, odabrala je izvođače, koji su već na terenu i radovi su u toku" objasnio je Ćurić.

Ćurić je zaključio da je ovo veoma važan projekat ne samo za mještane Ivanice, već i za one koji žive u okolim selima od Trebinja prema Ivanici, te da će ovim značajnim projektom riješiti dugogodišnji problem sa kojim su se borili mještani.