berkovici.jpg (456 KB)

Projekat "Berkovići, posjeti, istraži, doživi", čija realizacija je u toku, treba da pomogne turističkom razvoju te nerazvijene hercegovačke opštine, rečeno je danas Srni u Centru za promociju održivog razvoja Berkovići.

Projekat je vrijedan 6.000 KM i podrazumijeva postavljanje turističke signalizacije koja će ukazivati na znamenitosti i turističke lokacije na području opštine Berkovići, naročito uz magistralni put, rekao je Srni Miloš Šetka iz tog centra.

Projekat predviđa i izradu veb-sajta pod nazivom "Berkovići, posjeti, istraži, doživi" o znamenitostima i zanimljivostima vezanim za tu opštinu.

Šetka je istakao da je u planu da projekat bude završen u narednih mjesec dana, navodeći da ga finansira EU, a realizuje Centar za promociju održivog razvoja Berkovići.

Prema njegovim riječima, u Berkovićima postoji značajno kulturno-istorijsko nasljeđe, kao što su nekropole, stare crkve i pećine, koje dodatno treba predstavljati javnosti i još više afirmisani u turističke svrhe, posebno u vjerskom turizmu.

Šetka je naveo da je Centar za promociju održivog razvoja Berkovići osnovan prije dvije godine radi sprovođenja ciljeva održivog razvoja na lokalnom nivou, koji su predviđeni Agendom UN.

Berkovići su jedna od najmanjih opština u Hercegovini i Republici Srpskoj, koja ima oko 2.000 stanovnika, a u Centru su istakli da bi razvoju turizma u toj opštini mogla doprinijeti blizina turistički razvijenih gradova poput Trebinja, Dubrovnika, Stoca i Neuma.