predag-palikuca.jpg (231 KB)

Kvalitet vazduha u Trebinje je, u odnosu na ostale gradove u RS, najčistiji.

Predrag Palikuća, meteorolog Meteorološke stanice Trebinje ističe, povodom Svjetskog meteorološkog dana, koji se širom svijeta obilježava 23. marta, da su mala prekoračenja u kvalitetu vazduha evidentirana samo kada su bili veliki požari na području grada.

Rad meteorološke stanice Trebinje je posljednjih godina podignut na viši nivo.

Palikuća kaže da su počeli i sa mjerenjem kvaliteta vazduha, časovnih vrijednosti sijanja sunca, a uskoro će biti dostupni i meteorološki podaci sa Leotara.

“Mjeriće se temperatura vazduha, padavine i visina snijega. Oprema je nabavljena samo čekamo ljepše vrijeme da se postavi meteorološki zaklon i da krenemo sa tim mjerenjima”, rekao je on.

Posljednjih nekoliko godina, veoma je česta pojava klimatskih ekstrema.

“Uglavnom je riječ o ekstremima u padavinama ili temperaturi vazduha. Kada to svedemo na godišnji nivo, temperature su iznad prosjeka za doba godine u odnosu na prethodne. Padavine ne bježe iz okvira koje su bile neki prosjeci ovih godina. Ali, imamo ekstreme - izrazito sušne periode i izrazito padavinske periode. Recimo, u novembru smo imali temperaturu 28 stepeni, to nije zabilježeno otkada postoji mjerenje u Meteorloškoj stanici Trebinje, ali evo sada, temperatura je 19 stepeni, što je opet iznad prosjeka za ovo doba godine”, navodi Palikuća.

Naredna dva dana u Trebinju će biti sunčano vrijeme, sa temperaturama vazduha iznad prosjeka za ovo doba godine.

Svjetska meteorološka zajednica obilježava Svjetski meteorološki dan od 1950. godine, a ovogodišnja tema je „Budućnost vremena, klime i vode kroz generacije“.