Mjerenje secer.webp

U Trebinju je, u svjetlu sve većeg porasta oboljelih od dijabetesa, formiran dijabetološki tim za kućne posjete nepokretnim, slabo pokretnim i slabovidim osobama sa šećernom bolešću.

Tim je formiran u organizaciji Udruženja dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje, a 1. februara su i zvanično započeli sa ovakvim kućnim posjetama težim bolesnicima.

Nada Bijedić, predsjednica Udruženja, kaže da će pacijenti ubuduće imati mogućnost mjerenja glikoziranog hemoglobina (HbA1-c), poznatijeg kao "tromjesečni šećer", na preciznom analizatoru "QuickRead go".

"Pretraga se obavi tako što se uzorak krvi uzima iz prsta kao kod svakog drugog kontrolisanja šećera, a nalaz se uzima iz takozvane kapilarne krvi i gotov je za dva minuta", kaže predsjednica Bijedić.

Ona napominje da je dobro znati da za pretragu nije potrebna posebna priprema.

Dalje pojašnjava da na rezultate ne utiče ni hrana koja je uzimana nekoliko dana prije uzimanja uzoraka krvi, tako da nije potrebno promijeniti ni režim ishrane nekoliko dana ranije.

Bijedićeva dodaje da će se, osim mjerenja glikoziranog hemoglobina, vršiti i ostala neophodna mjerenja, edukacije i savjetovanja u kućnim uslovima.

"U prvoj posjeti koju smo imali povodom sprovođenja ovog programa stanje pacijenta je bilo loše i ustanovili smo da su mu neregulisane glikemije, te da često ima hipoglikemije, naročito noću, pa smo mu dali i više savjeta o tome šta mu valja dalje činiti", kaže ona.

Nalazi dijabetološkog tima su pokazali da je ovaj pacijent i gojazan sa BMI 38 kg/m2, te da mu je amputirana lijeva potkoljenica, a na desnom stopalu je rana, pa su mu dati savjeti za pravilan režim ishrane, pravilno samomjerenje i vođenje dnevnika samokontrole.

Pacijent je upućen u ambulantu porodične medicine na dalja medicinska ispitivanja i kontrole.

Posjete dijabetološkog tima u Trebinju su, kako kažu i sami pacijenti, najbolja stvar koju su mogli dobiti, jer nepokretni, slabo pokretni i slabovidi nemaju gotovo nikakve mogućnosti da odu kod ljekara.

U Udruženju dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje su ranijih godina u više navrata dijelili i besplatne mjerače šećera u krvi, tako da veliki broj oboljelih može sam sebi kontrolisati nivo glukoze i preventivno djelovati, s obzirom na to da su im putem Doma zdravlja obezbijeđene i tračice za mjerenje.