Kod Željezničkog mosta u rijeci Trebišnjici prolaznik je danas uočio ručni protivoklopni raketni bacač – zolju.


Pripadnici Policijske uprave Trebinje odmah su izašli na lice mjesta i obezbjedili lokaciju.
Za sada se precizno ne može reće da li je zolja već iskorišćena, a zbog izgleda njenog oklopa pretpostavlja se da je napunjena, kao i i da se u njoj nalazi raketno zrno.


U trebinjskom operativnom štabu izjavili su da će zolja biti uklonjena sutra. Do trenutka uklanjanja zolje mjesto će obezbjeđivati policija.