Učenici nižih razreda Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Trebinja danas su dobili ormariće u koje će moći da ostave suvišni školski pribor i opremu, kako bi njihove školske torbe bile što rasterećenije.


Nabavljeno je 17 ormarića, za svako odjeljenje razredne nastave od drugog do petog razreda po jedan.


Darko Jegdić, direktor Osniovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ kaže da su sredstva ua kupovinu ovih ormarića obezbijedili i vlastitog budžeta.


„ U sklopu programa Republičkog pedagoškog zavoda „Smanjenja težine đačkih torbi“ naša škola je nabavila odgovarajuće ormariće za učenike od drugog do petog razreda.Ovo je nastavak projekta koji smo počeli prošle godine kada je Grad Trebinje svim trebinsjkim školama donirao po tri ormarića. Vrijednost ovih 17 ormarića 2 500maraka. Ovo će zaista puno značiti učenicima naše škole“, rekao je Jegdić.


Djeci će sada biti lakše školske torbe jer će dio nepotrebnog nastavnog materijala i pribora moći da ostavljaju u namjenske ormariće. Da bi ova zamisao funkcionisala neophodna je nadzor roditelja i učitelja.


„U samom projektu smanjenja težine đačkih torbi veliku ulogu bi trebalo da imaju i roditelji na taj način što će da provjeravaju školske torbe djece, jer se dešava da naši učenici nekada u torbama ostave stvari od prethodnog dana i bespotrebno ih donose naredni dan. Važna karika će biti i učitelji. Oni su učenicima i do sada govorili da bespotrebne stvari ne nose u školu. Nabavkom ovih ormarića stvorila se mogućnost da učenici sve knjige, udžbenike, pribor za likovno, blokove i opremu za fizičko mogu bezbjedno ostave na za to predviđeno mjesto. Učitelji će usmjeravati đake šta mogu da ostave u školi, a šta bi trebalo da ponesu kući“, navodi Jegdić.


Učiteljica Radmila Milidragović, kaže da su se oni i do sada trudili da učenicima olakšaju školske torbe.


„U učionicima postoje veliki ormari gdje smo ostavljali nepotrebne radne listove. Recimo, neki su nam, po planu i programu, potrebni tek u drugom polugodištu pa ih je u prvom bespotrebno nositi. Međutim, dešavalo se da djeca opet nose sve stvari, valjda, iz navike. Sada ćemo u ove nove ormariće moći sve lijepo da posložimo, stavimo na odgovarajuće mjesto. Veoma je važno što su ormarići djeci dostupni, da mogu i sami da ih otvore, uzmu stvari ili poslože nove“, kaže učiteljica.


Djeca su zadovoljna što će im školske torbe ubuduće biti lakše i što će moći dio knjiga i školskog pribora da ostave u ormariće.


„U školi ostavaljamo pribor i knjige za likovno, blokove, i još neke stvari. Patike za fizičko, bukvare i radne listove“, kaže Una Čučković, učenica drugog razreda.


Đorđe Ignjatović se raduje što će mu teret na leđima sada biti lakši.


„Ne nosimo taj veliki teret, ne mučimo se, nemamo previše knjiga u rancu i bolje nam je“, kaže Đorđe.


U ovoj školi kontinuirano rade na unapređenju nastave pa će u narednom periodu biti nabavljeno još nekoliko pametnih tabli, za sada imaju samo jednu.


U ovoj školi planiraju da ispred svake učionice naprave i police sa pretincima u koje će učenici prije početka nastave ostavljati mobilne telefone. Za desetak dana biće u funkciji ove police koje će biti memorisane po brojevima učenika u dnevniku. Na ovaj način će uprava škole riješiti problem upotrebe mobilnih telefona na časovima.


Izvor: RT