Vijeće ministara BiH nedavno je usvojilo Odluku o ostvarivanju prava na oslobađanje plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina. Riječ je o odluci kojom je određeno da fizičke osobe mogu naručiti robu iz inozemstva, a koju plaća prilikom narudžbe, u vrijednosti do 300 KM.


Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH rečeno nam je da se Odluka sprema za objavu u Službenom glasniku BiH. Primjena ove Odluke počinje osmog dana od dana objave u Služenom glasniku BiH. To konkretno znači da se uskoro može očekivati objava pomenute odluke te njena primjena.
"U skladu s pomenutom odlukom došlo je do određenih izmjena kada je riječ o visini iznosa za koji je predviđeno oslobađanje plaćanje uvoznih dažbina. Kada osoba ulazi u carinsko područje BiH vozilom ili na neki drugi način, trenutno ima pravo na oslobađanje plaćanja uvoznih dažbina na robu koju unosi u svom ličnom prtljagu za vlastite potrebe do vrijednosti 200 KM", kazali su nam iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Stupanjem na snagu i početkom primjene nove Odluke ta vrijednost se povećava do iznosa od 600 KM.
Prema trenutnim propisima, kada građani BiH dobijaju pakete iz inozemstva, trenutno se oslobađanje plaćanja uvoznih dažbina vrši na pakete zanemarive vrijednosti do iznosa od 50 KM.

"Stupanjem na snagu i početkom primjene nove Odluke ta vrijednost se povećava do iznosa od 300 KM, ukoliko fizičko lice naručuje robu iz inostranstva i istu plaća prilikom narudžbe. S druge strane oslobađaju se od plaćanja uvoznih dažbina paketi do vrijednosti od 90 KM ukoliko fizička lica iz BiH iste dobijaju od fizičkih lica iz inostranstva bez bilo kakvog plaćanja", kažu iz UIO.
Kada se radi o spomenutoj robi, mora biti vidljivo da je namijenjena za vlastite potrebe. Zaključuju da se ne smije raditi o količinama koje bi dale naslutiti da je ta roba namijenjena za daljnju prodaju u BiH.
Izvor:Klix.ba