Republički štab za vanredne situacije donio je danas zaključak kojim mjera kućne izolacije od 14 dana za sve građane koji uđu u Republiku Srpsku, prestaje da važi.
Kućna izolacija (Foto: Alamy) -

Zaključak o prestanku primjene zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od sutra od 06.00 časova.

Ovim zaključkom prestaje primjena:

1) Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti COVID-19 Republičke uprave za inspekcijske poslove u Republici Srpskoj, broj: 33-6/20 od 11.05.2020. godine, 34-4/20 od 12.05.2020. godine, 35-1/20 od 14.05.2020. godine i

2) Zaključka o boravku stranog državljanina u Republici Srpskoj zbog poslovnih obaveza, broj 32-6/20 od 08.05.2020. godine.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 21.05.2020. godine u 06.00 časova.

Ovim zaključkom, od 21.05.2020. godine u 06.00 časova, prestaje obaveza republičkog inspektora da izdaje rješenje o stavljanju u izolaciju u kućnoj sredini u trajanju od 14 dana svim licima koja ulazze u Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu, saopteno je iz Birao Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Republički štab za vanredne situacije uputio je inicijativu Savjetu ministara da donese neophodne akte s ciljem ukidanja dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH, a koji su uvedeni zbog pandemije virusa korona.

Republički štab, na današnjoj sjednici, odobrio je održavanje sjednica Skupštine opštine Brod i Skupštine opštine Srebrenica, uz obavezu pridržavanja svih zaštitnih mjera i preporuka, a koje se odnose na prevenciju oboljenja od novog virusa korona.