Selo Ulog - Foto: RTRS
 
Ulog, mjesto koje administrativno pripada opštini Kalinovik, gotovo je zamrlo.

Nekada je to bila opština sa više od 4.000 stanovnika. Danas je tu tek desetak mještana. Do Uloga se može stići iz dva pravca.

Iz 20 kilometara udaljenog Kalinovika, kome i pripada Ulog. Ili iz 40 kilometara udaljenog Nevesinja, kome je Ulog i pripadao, dok je Nevesinje bilo srez.

Šta je "ugasilo" ovo nekad bogato mjesto?