NSRS -
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas u Banjaluci Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske kojim je propisana mogućnost ulaganja imovine fonda u dužničke hartije od vrijednosti kojima se ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

Poslanici su usvojili odluku o izmjeni odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska za ovu godinu, kojom se odobrava izdavanje garancija do 750.000.000 KM.

U danu za glasanje usvojena je Informacija o dugu sa stanjem na dan 31. decembar 2020. godine u kojoj se navodi da je ukupan dug Srpske iznosio 5,833 milijarde KM.

Usvojen je Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske u kome se navodi da je ovaj savjet prošle godine ojačao saradnju sa relevantnim institucijama u Srpskoj, ali i sa međunarodnim organizacijama.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je i izvještaje Agencije za osiguranje, Regulatorne agencije za energetiku Republike Srpske o radu u prošloj godini, te Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.