Vlada Srpske - Foto: RTRS
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, kojim su uređeni uslovi i način sticanja tih statusa, njihova prava i obaveze, vođenje evidencije, obezbjeđivanje sredstava, te druga pitanja koja su značajna za ovu kategoriju.

- Lica koja na osnovu opštih i posebnih uslova steknu status samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi postaje obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječje zaštite - saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U saopštenju se dodaje da lice koje ima utvrđen status samostalnog umjetnika ili samostalnog stručnjaka u kulturi pod određenim uslovima ostvaruje pravo na refundaciju sredstava uplaćenih na ime doprinosa iz budžeta Republike Srpske.

Ministarstvo prosvjete i kulture će voditi registre samostalnih umjetnika i samostalnih stručnjaka u kulturi, a ministar će donijeti pravilnike o vođenju registra.

Vlada Srpske je donijela i Uredbu o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju i pružanju aerodromskih usluga za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

Uredbom se uređuju uslovi i isprave za dokazivanje njihove ispunjenosti i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava privrednim subjektima koji se bave javnim prevozom lica u drumskom saobraćaju i pružanju aerodromskih usluga za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

- Cilj donošenja ove uredbe je pružanje podrške u periodu od septembra do decembra 2020. godine za održavanje likvidnosti privrednih subjekata koji imaju finansijski gubitak zbog posljedica pandemije virusa korona - pojašnjava se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period 1. jula do 30. septembra ove godine u iznosu od 125.000 KM.

Odobrena sredstva biće doznačena Javnoj ustanovi Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević" na ime finansiranja projekta pod nazivom "Podizanje kvaliteta pružanja stručnih usluga u institucijama za djecu bez roditeljskog staranja".