BANjALUKA - Osnovne škole širom Srpske privode kraju posljednje pripreme za polaganje male mature, a znanje iz srpskog jezika i matematike stečeno tokom dosadašnjeg školovanja iduće sedmice pokazaće više hiljada učenika devetog razreda, nakon čega će, između ostalog, biti poznato i kako se onlajn nastava u proteklom periodu odrazila na usvajanje gradiva.

Ovaj vid provjere znanja malih maturanata u Srpskoj, koji je započet školske 2017/2018. godine, i ovaj put će biti eksperimentalnog karaktera, jer ga zbog virusa korona nije bilo moguće sprovoditi posljednjih godina.

U resornom ministarstvu ranije su rekli da će testiranjem ove godine biti obuhvaćeni svi učenici devetih razreda iz 94 osnovne škole od ukupno 187.

Mala matura počeće 7. juna u deset časova testom iz srpskog jezika, dok će se dan kasnije u isto doba pred đacima naći zadaci iz matematike, a provjera znanja po predmetu trajaće 120 minuta.

Djeca bošnjačke nacionalnosti ove godine će imati mogućnost provjere znanja iz jezika bošnjačkog naroda.

Direktorica OŠ “Petar Petrović Njegoš” iz Banjaluke Đorđa Grajić rekla je za “Glas Srpske” da će ove godine 97 devetaka raspoređenih u četiri odjeljenja izaći na provjeru znanja iz srpskog jezika i matematike.

- Škola je spremna za održavanje male mature. Đaci su obaviješteni o terminu polaganja. Ne bi trebalo da bude problema u izvođenju, jer smo svi imali dovoljno vremena da se pripremimo - kazala je Grajićeva.

Prema riječima predsjednice Aktiva direktora osnovnih škola sa područja Istočno Sarajevo, Pale, Han Pijesak, Rogatica, Foča, Čajniče, Višegrad, Rudo i Štrpci Jelene Čančar, ove godine testiranje će proći devetaci iz devet od 18 škola u regiji, odnosno one koje nisu bile obuhvaćene malom maturom u prvom krgu.

- Direktori i pedagozi su prošli obuku. Tom prilikom su, između ostalog, dobili i smjernice kao što je vrijeme dolaska đaka, upoznavanje roditelja sa procedurom i mogućnostima žalbe - istakla je Čančareva.

Dodala je da se raduje ovoj provjeri znanja, jer je ovo prvo testiranje nakon pandemije i drugačije vrste nastave.

- Ovo je idealna prilika da vidimo gdje smo i koliko smo savladali dosadašnje gradivo u proteklom periodu, kada je sticajem okolnosti sve bilo drugačije, što se moralo odraziti i na znanje učenika - kazala je Čančareva koja je i član regionalne komisije za sprovođenje male mature.

Predsjednik regionalne komisije za sprovođenje male mature na području Semberije Milko Babić rekao je da će znanje testirati 441 devetak iz devet osnovnih škola.

- Iako rezultati ovogodišnjeg testiranja neće biti bodovani prilikom upisa u srednju školu, svi ovi devetaci su obavezni da dođu na polaganje male mature, između ostalog, da uporede svoje znanje sa vršnjacima i dobiju realniju sliku o tome koliko su naučili u proteklih devet godina - kazao je Babić.

Na području Hercegovine mala matura će biti održana u pet osnovnih škola. Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola iz ove regije Milorad Nadaždin kazao je da je mala matura, iako je ove godine eksperimentalna, jedna od školskih obaveza, zbog čega bi svi devetaci trebalo da se odazovu.

- Eksperimentalno vrednovanje će pokazati stvarni nivo znanja učenika - rekao je Nadaždin.

Upis

Učenici devetih razreda, koji u većini osnovnih škola u Srpskoj danas završavaju sa nastavom, dokumenta za upis u prvi razred srednje škole predaju u dva roka. U prvom upisnom roku, kako je navedeno u konkursu koji je objavljen prije nekoliko dana, prijem dokumenata za četvorogodišnje škole, odnosno za one koji imaju 60 i više bodova, počinje 19. juna. Za učenike koji imaju manje od 60 bodova prijem dokumenata počinje 26. juna.