jevtic atanasije.jpg

Naš vladika ostavio je veliki trag u našoj Hercegovini u kojoj će i da počiva.