Vlada RS usvojila je danas novu Uredbu o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u Srpskoj kojom bi, po procjenama, trebalo da se zbrine još oko 700 korisnika iz ovih kategorija.


Resorni ministar Duško Milunović rekao je danas nakon sjednice Vlade da će novi poziv za prijave ovih kategorija za zbrinjavanje biti otvoren odmah nakon što Uredba stupi na snagu.

Procjene su da će za nastavak zbrinjavanja po ovoj uredbi biti potrebno oko 19 miliona maraka i oko 400 stambenih jedinica.
– Već raspolažemo sa nekih 75 jedinica i čekali smo da se donese ova uredba da bismo raspisali poziv i za njihovu dodjelu. Osim toga, očekujemo da ćemo nakon što se korisnici prijave na novi
poziv dobiti tačan podatak o tome koliko u RS ima nezbrinutih porodica poginulih i RVI ovih kategorija, jer nismo uspjeli do sada dobiti kvalitetne podatke o tome – rekao je Milunović.

Do sada je programom stambenog zbrinjavanja ovih kategorija, na osnovu prethodne uredbe Vlade RS, stambeno zbrinuto ukupno 8277 osoba i njihovih porodica, a za to je utrošeno oko 150 miliona maraka – rekao je Milunović.

Izvor Srpska info