Vlada Republike Srbije (FotoTanjug / SAVA RADOVANOVIC) -
Vlada Srbije je na večerašnjoj sjednici donijela odluku da iz skupštinske procedure povuče Zakon o eksproprijaciji, koji je Skupštini Srbije na ponovno odlučivanje vratio predsjednik Aleksandar Vučić, saopšteno je iz Vlade.

Navedeno je da će Vlada Srbije sačiniti analizu da li su neophodne izmjene i dopune Zakona o eksproprijaciji, te da će, ukoliko se konstatuje da je Zakon neophodno promijeniti, to učiniti uz široku javnu debatu u koju će biti uključena stručna javnost, strukovna udruženja, predstavnici privrede i civilno društvo.

Vlada je predložila Narodnoj skupštini Srbije izmjene i dopune Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi u članovima sedam, 20, 43 i 44, koji se odnose na ovjeru potpisa, predstavnike ovlaštenog predlagača u organu za sprovođenje referenduma i na rok za ponovno raspisivanje referenduma.

U prijedlogu Vlade ukida se taksa za ovjeru potpisa, a omogućava se da predstavnici ovlaštenih predlagača budu dio organa za sprovođenje referenduma.

Prema prijedlogu, neće biti moguće raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od četiri godine, dok Skupština Srbije u četvorogodišnjem roku neće moći da donese odluku drugačiju od one koja je potvrđena na referendumu.