Vlada Republike Srpske - Foto: RTRS
Vlada Republike Srpske razmatraće danas informaciju o nacrtu sporazuma o međusobnim pravima i obavezama radi realizacije Okvirnog ugovora za nabavku lijeka vekluri /remdesivir/ za tretman pacijenata oboljelih od virusa korona.

Na dnevnom redu sjednice je i informacija o stanju na tržištu hartija od vrijednosti, radu i poslovanju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za prvo polugodište ove godine, najavljeno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Ministri će razmatrati i izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj, izvještaj o radu Agencije za osiguranje Srpske i izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje za prvo polugodište ove godine.

Na predloženom dnevnom redu nalazi se i informacija o realizaciji projekta "Male olimpijske igre Republike Srpske" za školsku 2019/2020. godinu, kao i razmatranje informacije o izradi programa integrisanja BiH u EU sa prijedlogom zaključka.

Vlada će, prema predloženom dnevnom redu, razmatrati i izvještaj o realizaciji Programa pedoloških analiza zemljišta za potrebe poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srpskoj u prošloj godini.

Na dnevnom redu nalazi se i više prijedloga o dodjeli, relokaciji ili davanju saglasnosti na planove utroška sredstava ministarstava i institucija.