Sjednica Vlade Republike Srpske (Foto: Vlada_Srpske) -
Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o Idejnom projektu za izgradnju i opremanje namjenskog objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelim od malignih bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

- Izgradnjom novog objekta, kao posebne organizacione jedinice u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, stvorili bi se uslovi za proširivanje usluga koje bi mogli pružati pacijentima - saopšteno je iz Vlade Srpske.

Svi pacijenti bi bili smješteni u istom objektu, olakšala bi se dežurstva osoblja, a dobila bi se i mogućnost da se vodi veći broj međunarodnih kliničkih istraživanja.

- Jačali bi multidisciplinarne timove u onkologiji, razvijali eksperte UKC-a, sa pravima i odgovornostima za pojedine tumorske lokalizacije, formirali i jačali centre u liječenju pojedinih tumorskih lokalizacija za nivoe cijele Republike Srpske, uvodili nove terapijske protokole kroz obezbjeđivanje novih kvalitetnih lijekova u onkologiji, obezbijedili centralno rastvaranje citostatika, nabavili mobilne pumpe za aplikaciju terapije, portove za aplikaciju HT protokola centralnim venskim putem i osavremeni način aplikacije terapije - dodaje se u saopštenju.

Idejnim projektom je planirano da se u objektu smjeste Klinika za hematologiju, Klinika za onkologiju i Klinika za palijativnu njegu UKC Srpske, sa azotnim tankovima za privremeno čuvanje matičnih ćelija tokom liječenja pacijenata.