U istraživanju koje je sprovelo Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ iz Trebinja zaključeno je da je nasilje u porodici, a posebno nasilje nad ženama mnogo ozbiljniji društveni problem nego što se to obično smatra. Istraživanje je obuhvatilo 300 ispitanica životne dobi od 18 do 40 godina. Analizirajući pitanje da li su ispitanice bile žrtve nasinja u porodici, 88 procenata njih se izjasnilo da nisu, rekla je predsjednica ovog udruženja Aleksandra Vuković, na konferenciji za novinare, a povodom završetka projekta „Život bez nasilja“, koji finansiran od strane Fondacije za osnaživanje žena Bosne i Hercegovine.

Prema riječima Aleksandre Vuković dosadašnja brojna istraživanja o rasporostranjenosti nasilja nad ženama ukazivala su da u BiH postoji visok procenat nasilja, odnosno da je oko 70 procenata žena izloženo nasilju, a što ovim istraživanjem nije potvrđeno, već je utvrđeno da je taj procenat znatno niži u odnosu na te podatke.


„Kod devet procenata ispitanica izražen je kontinuitet nasilja od strane bračnog partnera, a najviše povjerenja žrtave nasilja imaju u policiji, njih 60 procenata, 24 odsto Centru za socijalni rad, 8 članu porodice i samo 6 odsto udruženjima za zaštitu nasilja u porodici“, kazala je Vuković.


Prema podacima PU Trebinje, u protekloj godini evidentirano je 36 slučajeva nasilja u porodici, od kojih se 20 odnosi na krivična djela, a 16 na prekršaje. U odnosu na 2017. godinu evidentirano je 10 slučajeva više“, kazao je Zoran Šarenac, inspektor u PU Trebinje.


Prije početka konferencije održan je okrugli sto o ovoj temi, na kojem su učestvovali predstavnici Policijske uprave, Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, kao i predstavnici Centra za pružanje besplatne pravne pomoći.


Izvor: RT