Sjednica Vlade - Foto: RTRS
Vlada Republike Srpske usvojila je danas Izvještaj o radu Kompenzacionog fonda Republike Srpske za period maj-septembar 2020. godine.

U ovom periodu Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske donio je ukupno 42 zaključka, navedeno je u saopštenju Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Navodi se da je Upravni odbor Kompenzacionog fonda u pomenutom periodu odobrio sredstva u ukupnom iznosu od 55.716.136 KM za saniranje posljedica i poteškoća nastalih usljed širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona.

Dodaje se da je do osnivanja Kompenzacionog fonda Republike Srpske, za sanaciju posljedica virusa korona iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske odobreno 118.146.718 KM.

Zaključno sa 30. septembrom, za sanaciju posljedica virusa korona ukupno je isplaćeno 151.544.685 KM (iz Kompenzacionog fonda 33.397.967 KM, a iz Fonda solidarnosti 118.146.718 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je danas Odluku o 14. emisiji obaveynica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine.

Četrnaesta emisija obveznica za izmirenje ratne materijalne i nematerijalne štete, ukupne vrijednosti 5.825.691 KM, biće registrovana u Centralnom registru hartija od vrijednosti 20. oktobra 2020. godine, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju sredstava, u iznosu od 503.000 KM, kao dodatna sredstava za sufinansiranje projekta Nabavke opreme potrebne za prikupljanje plazme od osoba koje su preboljele kovid 19, iz donatorskih sredstava Vlade Srbije.

Vlada Srpske donijela je danas i Odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, kojom se odobrava isplata finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, za sufinansiranje projekata, u ukupnom iznosu od 166.100 KM.

Navedena sredstva biće utrošena za sufinansiranje različitih projekata u opštinama Čajniče, Šamac, Vlasenica, Kalinovik, Pelagićevo, Jezero, Rogatica i Rudo.

Vlada Republike Srpske je usvojila Informaciju o realizaciji zajedničkih projekata rješavanja stambenih pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj za period od jula do septembra 2020. godine.

Važnije aktivnosti koje su realizovane u ovom periodu u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja su rad na redefinisanju ishoda učenja u cjelovitom razvojnom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, te definisanju ishoda učenja u ovom programu prilagođenih osnovnim karakteristikama različitih smetnji kod djece, kao i aktivnosti kojima će se podizati svijest roditelja, stručne i ostale javnosti o važnosti i značaju ranog učenja i učešća kroz predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

U oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja doneseni su novi nastavni planovi i programi za nastavne predmete od 4. do 9. razreda, programi fakultativne nastave, te programi dodatne nastave. Takođe je izrađeno stručno i druga posebna uputstva kojima se reguliše provođenje male mature i stručno uputstvo za provođenje spoljašnjih provjera postignuća učenika. Urađen je i Priručnik za nastavnike za petnaestominutno vježbanje na početku nastavnog dana u prvoj trijadi te izvršena digitalizacija sadržaja šest udžbenika.

U oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja završena je revizija zanimanja za koja se obrazuju učenici u Republici Srpskoj, a koja je urađena u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske i Zanatsko-preduzetničkom komorom Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas i Plan aktivnosti na sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od većih snježnih padavina i snijega od interesa za Republiku Srpsku za period 2020-2023. godina.

Plan aktivnosti na sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od većih snježnih padavina i snijega od interesa za Republiku Srpsku za period 2020-2023. godina je srednjoročni plan Republike Srpske i osnovni dokument za koordinaciju i sprovođenje dodatnih ili posebnih zadataka i aktivnosti republičkih organa, gradova/opština, privrednih društava, drugih pravnih lica i udruženja građana koja sprovode djelatnosti od značaja za ovu oblast.

Donošenjem i sprovođenjem ovog plana unaprijediće se i obezbijediti svestranije angažovanje svih relevantnih subjekata i ostvariti viši nivo pripravnosti na zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od snježnih padavina i snijega. Republička uprava civilne zaštite nadležna je za koordinaciju, usklađivaljnje, praćenje i usmjeravanje svih aktivnosti vezano za sprovođenje ovog plana, navedeno je u saopštenju Biroa Vlade za odnose s javnošću.