Smještaj migranata duže od 14 dana u kućama, hotelima ili drugim objektima u Republici Srpskoj nije po zakonu. Podsjetili su na to danas iz Koordinacionog tijela Vlade Republike Srpske jer su se pojavile informacije po društvenim mrežama da pojedinci na teritoriji Republike Srpske migrantima nude smještaj na raspolaganje.migranti-bih.jpg

Bilo kakva pomoć migrantima da prođu kroz Srpsku biće omogućena ali njihov smještaj nije dozvoljen kažu iz Koordinacionog tijela Vlade.

"Mi podsjećamo građane da postoji stav Vlade Republike Srpske koji je izražen u zaključke da to nije moguće, naravno svjesni smo činjenice i zaključaka rješenja da migranti mogu u roku od 14 dana od momenta kada se registruju u Odjeljenju za strance da borave na teritoriji RS, međutim pomno prateći njihovo kretanje i želje većina želi da ode na teritoriju Sarajeva i ja USK”, kaže Miloš Stevanović član Koordinacionog tijela Vlade Republike Srpske za praćenje kretanja ilegalnih migranata.

Smještaj migranata u Republici Srpskoj nije moguć. Zaključci Vlade po tom pitanju su vrlo jasni kaže za ATV i direktor Policije Darko Ćulum. Gdje god treba pružiti pomoć policija Republike Srpske bila je tu, sa migrantima se kaže postupa na human način ali ipak glavni cilj je smanjiti ulazak migranata.

“Na prostoru RS nemamo uslova i kapaciteta za smještaj migranata to je jsano rečeno i to sm mogli da čujemo i iz javnosti da nama ne treba ni novac koji nude međunarodne organizacije posebno IOM koji vodi brigu o migrantima, ali kod nas nema smještaja”, rekao je Darko Ćulum, direktor policije Republike Srpske.

Bez obzira što je zadržavanje migranata jasno propisano poziv migrantima za dugoročniji smještaj stigao je iz Srebrenice. Vlasnik jednog motela ih je pozvao da se tu smjeste i da im plaća struju i vodu. A pozvao je i druge Srebreničane čije su kuće prazne da ih ustupe na korištenje migrantima.