Čudo od graditeljstva, austrougarsko vojno utvrđenje nadomak Trebinja – Strač
Tvrđava je građena od 1910. do 1916. godine, sa ciljem zaštite Bokokotorskog zaliva, odnosno i priprema Austrougarske za rat nakon aneksije Bosne i Hercegovine. Bila je drugo po veličini austrougarsko vojno utvrđenje u ovoj monarhiji.


Objekti su imali ogromne profile željezne konstrukcije od kojih je veliki dio poslije Drugog svjetskog rata u obnovi i izgradnji zemlje sa kule skinut i pretopljen. Ovaj fortifikacioni objekat bio je naoružan sa dvije haubice 100 milimetara od sedam kilometara dometa i sa dva topa za ličnu odbranu, te sa 24 mitraljeza i 12 reflektora. Na vrhu ovog objekta su četiri čelične kupole, napola zidane a napola gotovo uklesane u kamen. Kupole su teške oko 25 tona, od kojih su dvije bile osmatračnice, a dvije su služile za haubice.

One su izvučene, “Poršeovim” traktorom, a ne volovskim zapregama kako se mislilo. Istraživanje je potvrdilo i da su u unutrašnjosti objekta vojnici imali agregat na dizel gorivo, ali i žičaru koja se koristila prilikom gradnje objekta, o čemu svjedoče podaci iz Beča koje će trebati potvrditi.
Danas je veći dio objekta Strača, koji je imao od 50 do 60 prostorija za smještaj vojske, urušen sam od sebe, a jedan dio je još očuvan pa je ono što se vidi najviše ruševina, osim jedne očuvane prostorije sa protivmitraljeskim štitom.
Austrijski stručnjaci, preračunavajući ondašnje krune u današnju valutu euro, izračunali su da je gradnja ove tvrđave na Straču koštala 60 miliona evra.
Pogledajte video koji će vas povesti u sve prostorije tvrđave Strač:

Autor video materijala:M&P Adventure videos