Povodom najave da bi Turska mogla pustiti migrante prema zemljama EU, direktor Granične policije BiH Zoran Galić rekao je ministru bezbjednosti u Savjetu ministara Fahrudinu Radončiću da je dodatni broj policijskih službenika već upućen na istočni dio granice, uključujući i mobilne jedinice.migranti-turska.jpg

Galić i Radončić razgovarali su danas u Sarajevu o stanju na granici BiH, s naglaskom na istočnu granicu, kao i o mjerama koje je potrebno preduzeti kako bi bio obezbijeđen efikasniji odgovor na pritisak ilegalnih migranata.

Iako su svi raspoloživi ljudski i materijalno-tehnički resursi preraspoređeni na istočni i sjeveroistočni dio granice, Galić ističe da će dodatno vršiti preraspoređivanje policijskih službenika Granične policije BiH po svim linijama rada u cilju zaštite granice.

Radončić je naveo da će Granična policija BiH i nadležne institucije BiH u svom radu imati punu podršku Ministarstva bezbjednosti i naglasio važnost unapređenja koordinacije i uključivanje svih nivoa vlasti za efikasnije upravljanje migrantskom situacijom u BiH.

Sagovornici su razmijenili mišljenja i o neophodnosti povećanja podrške drugih policijskih agencija u nadzoru graničnog pojasa.

Trenutno Graničnoj policiji BiH pomoć u nadzoru granice pružaju službenici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Agencije za istrage i zaštitu BiH i MUP-a Republike Srpske.