preglasna-muzika.jpg

Od danas je u Republici Srpskoj dozvoljena muzika uživo u ugostiteljskim objektima. Međutim, daleko je to od muzike u kafanama, na koju smo navikli.

Prema odluci Republičkog štaba za vanredne situacije, koja je na snazi do 5. marta muzika uživo je dozvoljena u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, što znači u hotelima, restoranima i kafićima, dok je radno vrijeme ugostiteljskih objekata i dalje od 6 do 22 časa.

U Institutu za javno zdravstvo RS rekli su da izvođači muzike treba da poštuju dobre higijenske prakse i već definisane epidemiološke mjere koje važe za ugostiteljske objekte.

“Organizovanje muzike uživo dozvoljeno je samo u ugostiteljskim objektima, koji imaju 50 m2 površine prostora koji je namijenjen gostima objekta i više od toga”, kažu u Institutu.

Ovo su mjere

Živa svirka može da počne u 20.00 časova i da traje do 22 časa. Epidemiološke mjere glase ovako:

Odgovorno lice ugostiteljskog objekta upoznaje muzičare o važećim mjerama te se stara da se iste poštuju.

Prilikom dolaska u ugostiteljski objekat muzičarima se mjeri temperatura i o istom se vodi evidencija. Osobe koje imaju povišenu temperaturu vraćaju se kući.

Muzičari koji imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi kao kašalj i kratak dah, bol u grlu, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…) ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđena COVID-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu sa osobama sa sumnjom na COVID19 ili osobama sa potvrđenom COVID-19 infekcijom ne smiju učestvovati u izvođenjumuzike u ugostiteljskim objektima.

Za vrijeme boravka u ugostiteljskom objektu, uključujući dolazak i odlazak, muzičari treba da održavaju fizičku distancu od najmanje 2 metra, kako između sebe tako i prema gostima kao i da sprovode pravilnu higijenu ruku.

Svi muzičari obavezno nose masku koja pokriva usta i nos izuzev pjevača i muzičara koji sviraju duvačke instrumente. Maske se koriste i prilikom odmora izuzev kada kada se konzumira hrana i piće.

Za vrijeme odmora muzičari poštuju fizičku distancu od 2m kao i maksimalan broj osoba koji može sjediti za jednim odnosno dva stola.

Između bine (prostora za izvođenje muzike) i stolova potrebno je obezbjediti udaljenost od 4m.

Bina (prostor za izvođenje) treba da bude tolike površine da se obezbijedi fizička distanca od 2m između muzičara (jedan muzičar na 4m2).

Prilikom izvođenja muzike nije dozvoljeno kretanje muzičara van bine (prostora za izvođenje).

Nije dozvoljeno plesanje niti pjevanje gostiju u ugostiteljskom objektu.

Preporučuje se da se prilikom izvođenja muzike, ukoliko to uslovi dozvoljavaju, što više omogući prirodna ventilacija prostora (otvaranjem prozora).

Preporučuje se da ugostiteljski objekti, ukoliko je to moguće, postave fizičke barijere (u vidu pleksiglasa) između većeg dijela prostora za izvođenje muzike i ostatka ugostiteljskog objekta, jačina zvuka muzike koja se izvodi treba da bude tolike jačine da omogućava normalan govor među osobama koje sjede za jednim stolom bez potrebe da se primiču jedni drugima (jačina zvuka ne smije da prelazi 65 dB).

Nakon završetka večeri tokom koje je izvođena muzika uživo potrebno je izvršiti detaljno čišćenje i prozračivanje ugostiteljskog objekta.

Ovo je realnost

Ako to prevedemo u realnost, to će da izgleda ovako:

Kad dođu muzičari, konobar mora imati ispravan toplomjer i svesku i mjeriti temperaturu muzičaru. Nije precizirano da li ispod pazuha, ili na neki drugi način i to upisuje na neki papir. Nije poznato da li moraju pokazati lične karte na uvid konobaru. Upoznaje ih sa mjerama.

Potom ih odvodi na binu i upozorava ko mora imati masku. Ne mora ko pjeva, i ko svira duvački instrument.

Podsjetimo, kod recimo kvarteta tamburaša sva četvorica pjevaju. Podsjetimo i da je harmonika duvački instrument.

Bina, ukoliko sviraju 4 muzičara mora imati 16m2. Samo bina. A svi znamo da je to otprilike dimenzija dvije sobe u stanu.

Jačina zvuka mora biti takva da ljudi mogu pričati dok slušaju živu muziku.

Niko osim pjevača ne smije da pjeva, a pjevači i ostali ne smiju ni da plešu.

Nije definisano šta da uradi konobar (jer to je odgovorna osoba) ukoliko neko zapjeva. Niti kako će odgovorno lice znati dok svira muzika da li neko ko otvara usta, priča ili pjeva. Jer, pričanje je dozvoljeno, bez pokreta tijela u ritmu, tj. plesa.

Inspektorat: Muzičari nemaju radno vrijeme, osim do 22h

U Inspektoratu Republike Srpske kažu da muzičari nemaju ograničenje radnog vremena jer Štab muzičarima nije ograničio radno vrijeme.

“To znači da oni mogu svirati do 21:55 časova, ali lokal nakon 22 čas ne smije raditi”, istakli su u Inspektoratu RS.

Šta znači da nemaju radno vrijeme, kada smiju početi u 20, a završiti u 22 časa, nije pojašnjeno.

Logika kaže: Osuđeni na propast

Uglavnom, logika kaže da je ovakav način izvođenja muzike osuđen na propast. Jer, niti vlasnik može da zaradi nešto za dva sata, niti može da plati muziku, niti muzičari mogu dobiti bakšiš, niti postoji mnogo gostiju, koji će doći na živu muziku, a ponašati se kao da su na nekom pomenu. Uz ovakve mjere, naravno.