Povodom 200 godina štampanja prvih djela Vuka Stefanovića Karadžoća, 150 godišnjice njegove smrti, ali i u susret 65 godišnjici osnivanja Muzeja Hercegovine u Trebinju, u ovoj je ustanovi, a u okviru naučno – političkog skupa „Govori srpski – piši ćirilicom“ otvorena izložba „U susret Vuku“.


U pitanju je više od 200 fotografija sa dokumentima koji predstavljaju život i djelo Vuka Karadžića, o čemu je, otvarajući izložbu, govorio predsjednik SPKD „Prosvjeta“, ogranak Gacko, profesor Radomir Vučković, naglasivši spregu Vuka Karadžića sa srpskim pismom ćirilicom, o kome se danas u Trebinju odvija veliki naučno-politički skup.
„Izložba je sastavljena od sedam cjelina, u kojima se govori o njegovom rođenju, njegovom životu, njegovoj porodici, zatim o njegovom putu i diplomatskom radu, o njegovim susretima sa diplomatama, potom o načinu prikupljanja građe, pripovijetke, pjesme, basne, svega onoga što je narod stvarao, a Vuk prikupljao“, rekao je profesor Vučković.
Podsjetivši na godišnjice u povodu kojih je u Trebinju otvorena izložba „U susret Vuku“, direktorica Muzeja Hercegovine Ivana Grujić je kazala da je mnogo razloga i što je ona prikazana u Trebinju, u Muzeju Hercegovine, riznici srpske kulture.
Grujićeva je podsjetila na istoriju Trebinja i arheološke ostatke koji svjedoče o ovdašnjim starim civilizacijama i pismenosti iz toga doba, što je jedan od najbitnijih razloga da se upravo ovdje govori o srpskoj pismenosti i ičuvanju njenog pisma na kome ustrajava i ovaj grad i ova ustanova koja čuva brojne ćirilske natpise i spomenike.
Nezavisne novine