Direktoru Helikopterskog servisa Republike Srpske Bobanu Kusturiću u Beogradu je uručeno posebno priznanje "Zlatna plaketa" koja je dodijeljena ovom servisu Srpske za saradnju sa Vazduhoplovnim savezom Srbije u organizovanju međunarodnih vazduhoplovnih takmičenja i pomoći u službi traganja i spasavanja.

Direktoru Helikopterskog servisa Republike Srpske nagradu su uručili predsjednik i generalni sekretar Vazduhoplovnog saveza Srbije Labud Bulatović i Željko Ovuka.

Tom prilikom Bulatović i Ovuka su istakli profesionalizam i uspješnu saradnju sa pripadnicima Helikopterskog servisa Srpske, kao i značaj saradnje koja za rezultat ima veoma snažne i neraskidive veze između srpskog naroda u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji.

Kusturić i načelnik Odjeljenja za letačke operacije u Helikopterskom servisu Srpske Zorislav Ivanović prisustvovali su juče u prostorijama Vazduhoplovnog saveza Srbije - "Aeroklub" svečanosti proglašenja najboljih sportista i uručenju nagrada i priznanja Vazduhoplovnog saveza Srbije.

I ovo priznanje potvrda je profesionalnog i požrtvovanog angažovanja Helikopterskog servisa Republike Srpske ne samo u Republici Srpskoj i BiH, veći i u regionu.

Helikopterski servis Republike Srpske posljednjih godina postao je prepoznatljiv po svojim humanim misijama spasavanja i zaštite ljudi u slučajevima vremenskih nepogoda, medicinskih evakuacija čime je stekao epitet narodnog servisa.

Helikopterski servis Republike Srpske je osnovan 2008. godine na inicijativu bivših vojnih pilota i uz svresrdnu podršku Vlade Republike Srpske s ciljem da bude istinski servis na usluzi i raspolaganju svim građanima Republike Srpske.

Zahvaljujući entuzijazmu, iskustvu, hrabrosti i znanju pripadnika Helikopterskog servisa Srpske uspješno su realizovani i najzahtjevniji letački zadaci.

Za svoj dosadašnji rad, Helikopterski servis Republike Srpske odlikovan je Ordenom časti sa zlatnim zracima i Ordenom Miloša Obilića, te je dobitnik brojnih priznanja, plaketa i zahvalnica raznih institucija, privrednih subjekata, gradova i opština Republike Srpske.

Uprkos brojnim priznanjima, pripadnicima ovog servisa, kako sami kažu, najviše znače spaseni životi ljudi i njihova zahvalnost nakon uspješno obavljenih letačkih akcija.