Na području Grada Trebinja od danas će anketari Republičkog zavoda za statistiku RS raditi anketu o privatnim i poslovnim putovanjima građana u Republici Srpskoj.


Ovom anketom prikupljaju se podaci o putovanjima domaćeg stanovništva, sociodemografskog profilu osoba koje putuju, broju i karakteristikama putovanja.


Detaljnije informacije o ovoj anketi, koja će trajati do sedmog aprila, možete da dobijete na broj telefona: 051-332-705 ili na email:: [email protected]