bileca.jpg

U prošloj godini broj proizvođača mlijeka, kooperanata Mljekare "Pađeni" iz Bileće, bio je malo manji u odnosnu na 2022. godinu ali su količine predatog mlijeka veće.

Neposredni kooperantski odnos zasnovalo je 700 proizvođača, uz još oko 250 koji sarađuju sa mljekarom. Među bilećkim kooperantima prednjače Miloš Đajić i Boriša Boljanović.

Boljanović je kooperantski odnos počeo prije dvadeset pet godina, otkako Mljekara otkupljuje i prerađuje mlijeko. Uzgaja oko četerdeset grla, od čega najveći broj muznih. Prošle godine predao je oko sedamdeset hiljada litara mlijeka.

Miloš Đajić, inženjer poljoprivrede iz Žudojevića nije čekao zaposlenje u struci, pa je, na porodičnom imanju formirao mješoviti farmu, sa osamdeset grla. Kooperant je od 2021., a prošle godine proizveo je stotinu hiljada litara mlijeka. Uglavnom na ispaši, zahvaljujući povoljnom vremenu, uzgaja i tovna grla.

U Mljekari "Pađeni" odgovaraju da cijenu diktira tržište i nije isključeno da bi uskoro mogla biti povećana. Prošle godine preradili su oko dvadeset miliona litara mlijeka, otkupljenog od kooperanata od Bijeljine do Ljubinja.