Direktor Centra za socijalni rad Trebinje Borislav Grubač rekao je Srni da ovaj grad izdvaja najviše novca za proširena prava u Republici Srpskoj, čime je znatno unaprijeđen cjelokupan sistem socijalne zaštite, i da je ovo jedna od rijetkih lokalnih zajednica koje nemaju dugovanja prema korisnicima.
Grubač je naveo da gradonačelnik i grad Trebinje pokazuju potpunu opredijeljenost za dalje unapređenje sistema socijalne zaštite i dodao da je isplata zakonskih i proširenih prava redovna.
On je istakao da Centar ima 1.026 korisnika, i to 886 koji ostvaruju zakonska prava i njih 140 koji ostvaruju proširena prava.
Kada je riječ o zakonskim pravima, u Trebinju je najviše korisnika za pomoć i njegu drugog lica 629, a slijede korisnici za pomoć i njegu u kući 51, novčanu pomoć 36, te za zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu 11 korisnika.
Jednokratnu novčanu pomoć dobija 30 korisnika, sredstva za smještaj u ustanove socijalne zaštite njih osam, a za Dom penzionera 14.
Centar za socijalni rad izdvaja i razne vidove pomoći po osnovu odluke o proširenim pravima, kojih ima ukupno devet.
„Zakonom o socijalnoj zaštiti data je mogućnost jedinicama lokalne samouprave da shodno mogućnostima donesu odluku o proširenim pravima u socijalnoj zaštite, kako bi najugroženijim korisnicima bila pružena dodatna pomoć“, naglasio je Grubač.
On je rekao da se po ovom osnovu najviše novca izdvaja za pomoć za zadovoljenje povećanih higijenskih potreba, koje koristi 56 lica.
U okviru prava iz dječije zaštite, najviše sredstava se izdvaja za pravo na dodatak na djecu kojim su obuhvaćena 444 roditelja za 637 djece.
Osim prava propisanih Zakonom o dječijoj zaštiti, vrši se realizacija jednokratnih novčanih naknada u okviru Projekta „Fond treće i četvrto dijete“ pri Ministarstvu za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske, i to za treće rođeno dijete u iznosu od 600 KM i četvrto rođeno dijete u iznosu od 450 KM, kao i za svako novorođenče – 250 KM.