stanovi-trebinje-stanogradnja-min.jpg

Prosječna cijena stana u novogradnji u BiH je tokom cijele prošle godine iznosila 2.444 KM po metru kvadratnom, što je za 33,7 posto više u odnosu na 2021.

U Federaciji BiH je ta cijena u posljednjem kvartalu 2022. viša je za 24,8 posto u odnosu na posljednji kvartal 2021. Ona je bila viša za 16,9 posto u odnosu na 2021.

Prosječna cijena stana u novogradnji u Republici Srpskoj 2022. iznosila je 2.522 KM po metru kvadratnom, što je za 41,1 posto više u odnosu na 2021. kada je ta cijena iznosila 1.787 KM.

Više je razloga zašto cijene nekretnina u BiH kontinuirano enormno rastu – tvrdi se da je potražnja veća od ponude, skuplji je građevinski materijal i skuplja je radna snaga