Danas između 14.00 i 17.00 časova na graničnom prelazu gornji Brgat planirani su radovi na gradilištu koji obuhvataju i miniranje. U to vrijeme će saobraćaj biti zatvorena za sav promet u trajanju od 20-30 min, od km 0+500 do km 1+500.