Preduzeće "Elektro-Hercegovina" Trebinje saopštilo je da potrošači koji do sada nisu izvršili predaju priključaka u vlasništvo "Elektrodistribucije" mogu to učiniti najkasnije do 25. novembra u radnim jedinicama ovog preduzeća.Iz "Elektro-Hercegovine" navode da se na ovaj način stiču uslovi da ovo preduzeće o svom trošku vrši kontrolu, održavanje i zamjenu mjernih i priključnih uređaja, kao i ostale radnje neophodne za redovnu isporuku i mjerenje utrošene električne energije.
U saopštenju se podsjeća da će potrošači koji do 25. novembra ne izvrše predaju priključaka biti u obavezi da sami snose troškove održavanja mjernog mjesta.
Predaja priključaka može se obaviti svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova.
Izvor: Srna